Sök
Bild: animerad föreställning i Universeums visualiseringsdom Wisdome.

Stiftelser och upphandling

Konkurrensverket har gjort en granskning av Stiftelsen Korsvägen och dotterbolaget Universeum AB, som är Sveriges nationella vetenskapscenter i Göteborg. Konkurrensverket har slagit fast att den verksamhet som stiftelsen bedriver innebär att de ska följa upphandlingslagarna. Offentligt styrda stiftelser som tillgodoser ett behov i det allmännas intresse och som inte är av industriell eller kommersiell karaktär ska upphandla.

Kulturen består av många olika stiftelser. För er som vill veta mer kontakta oss gärna på info@upphandlingsbryggan.com för att se om ni berörs.

Läs  om granskningen här.