Sök

I en nätartikel på Sveriges Offentliga Inköpares (SOI) hemsida uppmärksammas vår verksamhet. Roligt och vi hoppas förstås att fler upphandlare kommer till oss för att slipa på rutinerna för inköp av offentlig konst och kultur!

Läs artikeln här ->