Sök

Tips till konstinköpare

Nyligen fick vi frågan från en upphandlande myndighet vilket råd vi skulle ge när det gäller hur man jobbar med konstinköp. Vi brukar rekommendera att man lånar från hur jurister tänker. Man bör kunna argumentera för sin metod så att man minskar risken för överprövning, är bättre rustad om överprövning sker och kan förklara internet om något går fel.

Ett förslag på modellen för ett slags kvalitetssäkring:

  1. Vilka är riskerna med den metod man använder – finns anledning att vara vaksam?
  2. Är riskerna stora för överprövning eller klander kan man då argumentera för den metod man har valt utifrån de upphandlingsrättsliga principerna och reglerna?
  3. Skriv ner de motiveringar man har så man kan använda sen vid behov

Genom att bilda sig i upphandling och få en kunskap om vad det hela handlar om, vad reglerna är till för och var de stora gränserna går för vad man kan göra och inte så kommer man långt. Det är många saker man ska lära sig som offentligt anställd, man kan inte kunna allt. Men att lära är alltid roligt och när det ger trygghet och en vana vid rodret är det ju väldigt postivt.