Search

Revisioner av offentlig konst

Internt arbete

I projektet ARTadmin undersöker vi konstupphandlingar utifrån tre aspekter: konstnärens perspektiv, fakta om upphandlingarna samt offentligas arbete med upphandlingar.

Revisioner
För att dyka ner i det interna arbetet utgår vi från revisioner av offentliga konstinköp. Här har externa revisorer kartlagt verksamhetens handlingar, processer och uppföljning.

Bidra
Vill du bidra med en revision av ert arbete tar vi tacksamt emot. Vårt fokus är det gemensamma kunskapsbyggandet och inte enskilda verksamheter. Det betyder att även om ni fått nedslag är vårt fokus på vad vi alla kan lära av det, inte att fokusera på verksamheten som fått kritik.

Synliggörandets vinst 
Vi vet också att många tjänstepersoner är medvetna om bristerna och i det närmaste välkomnar en synliggörande revision. Med dokumenterade nedslag kan ett konstruktivt arbete framåt bli lättare att få igenom.

Mer om ARTadmin hittar du här.