Sök

Om upphandling av fotografer

I senaste numret av Fotografisk Tidskrift kan du läsa om offentliga upphandlingar av fotograftjänster. I texten lyfts fördelen med att ha kommuner, regioner och myndigheter som uppdragsgivare, men också kritik mot villkor som kan förekomma.

Något av det som lyfts som problematiskt är hur användningsrättigheterna avtalas i vissa kontrakt. Men också att bedömningsmodellerna kan leda till prisdumpning.

Läs artikeln på Svenska Fotografers Förbunds hemsida