Upphandling av Illustrationer till den regionala kulturplanen