Upphandling av Konstgestaltning till ACE – Arctic Center of Energy