Upphandling av Konstgestaltning till Erikslundskolan