Upphandling av Konstnärlig gestaltning för Södra Hallsta och Västra Garnudden i Salem