Upphandling av Konstnärlig gestaltning – friidrottshall Råslätts IP