Upphandling av Konstnärlig gestaltning, Kopparviksbron, på tema ”Natt och Dag”