Upphandling av Konstnärlig gestaltning – Kv Dalbon