Upphandling av Konstnärlig gestaltning – Östermalms torg vid torgets entré från Storgatan