Upphandling av Konstnärlig gestaltning på Holmängenskolan