Upphandling av Konstnärlig gestaltning – Sköndalsskolan