Upphandling av Konstnärlig gestaltning – Utombordaren