Upphandling av Konstnärliga gestaltningar till Multihallen i Ljungby (skissuppdrag och produktion)