Upphandling av Konstnärliga rådgivare till Kalmar kommun (DIS)