Upphandling av Konstnärligt gestaltningsuppdrag för inomhusmiljö av Brickebackens Vård- och omsorgsboende