Upphandling av Ramavtal grafisk design, Den Kulturelle Skolesekken