Upphandling av Tre konstgestaltningar till Nya Solbergabadet