Upphandling av UiO – Video-, lyd- og sceneproduksjon