Sök

Upphandlingsforskning

I en rapport beställd av Konkurrensverket kartläggs  den svenska forskningen om offentlig upphandling och inköp. Bakom står David Sundén, ekonomie doktor i nationalekonomi och utredare på Timbro.

Rapporten beskriver var forskningen sker och om vad. Den beskriver även statistiken för offentlig upphandling och om skillnaden mellan praktikers och forskares syn på den.

Praktiker efterfrågar:

  1. att forskningsresultat tydligt kopplas till upphandlarnas vardag
  2. konkreta råd om hur man gör en god affär
  3. relativt enkla effektutvärderingar

Vissa forskare använder sig av annonsdatabaser som grund. Men de påpekar att informationen i databaserna varken är tillräckligt omfattande eller detaljerad för att bedriva forskning.

Uppdragsforskningsrapporten 2023 finns här