Sök

Upphandlingslitteratur, den långa listan

 • Arkitektritad villa – Manual för förenklad projektering och upphandling, 2022. Författare: Andreas Engberg, Gunnar Hellman, ISBN 9789144152226
 • Att upphandla arkitekt- och teknikkonsulttjänster: en handledning för offentliga upphandlare 2011. ISBN: 9789173334570
 • Att upphandla byggprojekt, 2011. Författare: Jan Söderberg ISBN: 9789144070223
 • Att upphandla och driva e-arkiv: marknad, omvärld och behov, 2023. Författare Mats Johansson. ISBN 9789189735446
 • Beställarens nycklar till framgång. 2018. Författare: Bengt Hansson, Sofia Pemsel, ISBN 9789173338998
 • Boken om AFF. Din manual för tjänsteupphandling, 2005. ISBN 9789173331029
 • Bättre offentlig upphandling – en facklig handbok 2019. Författare: Kerstin Ahlberg ISBN: 9789176502884
 • Den stora upphandlingen, 2013. Författare: KG Edvinsson ISBN 9789174655292
 • En god affär: Social ansvar i offentlig upphandling. 2005. Författare: Fredrik Lann, Jerker Thorsell ISBN 9789173891721
 • Entreprenadjuridik 2021. Författare: Rolf Höök ISBN 9789139204855
 • Funktionskrav i upphandling: konsten att köpa rätt vara till rätt pris, 2022. Författare: Christer Fröling ISBN: 9789189462762
 • Immaterialrätt i offentlig upphandling: Teori och praktik 2022. Författare: Ellen Hausel Heldahl, Christina Wainikka
 • ISBN 9789139026396
 • Konjunkturrådets rapport 2022: Offentlig upphandling – i gränslandet mellan ekonomi och juridik. Författare: Sofia Lundberg, Lars Henriksson, Malin Arve. ISBN 9789188637741
 • Kvalitet vid inköp och upphandling – För goda affärer 2019. Författare: Folke Höglund, ISBN 9789144120256
 • Lag om offentlig upphandling: en kommentar, 2020. Författare: Jan-Erik Falk ISBN: 9789172236837
 • Lagen om offentlig upphandling: en kommentar 2021. Författare: Eva-Maj Mühlenbock, Helena Rosén Andersson, Olof Hallberg, Hugo Norlén, Johanna Näslund, Catharina Piper, Henrik Willquist ISBN: 9789139115076
 • Law of Public and Utilities Procurement Volume 2, 2018. Författare: Sue Arrowsmith ISBN 978041402491
 • Metodhandboken. Upphandlarens guide för strategier, kravställning och utvärdering, 2017. Författare Mats Lindbäck. ISBN 9789173453004
 • Miljöledning vid upphandling & inköp 2004. Författare: Jan-Erik Falk, Charlotta Frenander, Peter Norhstedt m.fl. ISBN 9789172232112
 • Miljö- och sociala hänsyn i offentlig upphandling: juridik och praktik 2013 Författare: Christoffer Stavenow, Lisa Sennström, ISBN 9789172235335
 • Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling, 2022. Författare: Anders Nilsson, Hanna Lundqvist. ISBN 9789139025894
 • Offentlig upphandling av entreprenader inom byggsektorn 2012. Författare: John Hane, Per-Ola Bergqvist, Sture Johansson ISBN: 9789173335386
 • Offentlig upphandling. En handbok. Författare: Malin de Jounge, Pernilla Norman ISBN 978913850216
 • Offentlig upphandling: LOU och upphandlingsprocessen, 2022. Författare: Eva Lindahl Toftegaard ISBN: 9789144156835
 • Offentlig upphandling: primärrättens reglering av offentliga kontrakt, 2012. Författare: Andrea Sundstrand ISBN: 9789172234840
 • Offentlig upphandling – På rätt sätt och till rätt pris 2011. Författare: Mats Bergman, Tobias Indén, Sofia Lundberg, Tom Madell ISBN: 9789144068404
 • Offentlig upphandling – skriv vinnande anbud, 2012. Författare: Fredrik Garmer, Mats Kyllenius ISBN 9789147108619
 • Offentlig upphandling ur upphandlares perspektiv: resultat från två studier med fokus på byggupphandling och ekologisk hållbarhet 2006. Författare: Lina Carlsson ISBN 9789172672260
 • På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73): analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen av Delbetänkande av Upphandlingsutredningen 2010 Finansdepartementet, ISBN: 9789174373943
 • Strategisk offentlig upphandling 2012. Författare: David Braic, Magnus Josephson, Christoffer Stavenow m.fl. ISBN 9789172234680
 • Säkerhetsskydd och säkerhetsskyddad upphandling 2022. Författare: av Christoffer Stavenow ISBN 9789172239029
 • Säkerhetsskydd vid upphandling: Analys, säkerhetsskyddsavtal och Sveriges säkerhet 2021. Författare: Ylva Söderlund ISBN: 9789139023210
 • The Law of EU Public Procurement, 2015. Författare: Christopher Bovis ISBN 9780199684687
 • Upphandling: enligt LOU, LUF, LUK, LUFS och LOV, 2019. Författare Niclas Forsberg ISBN 9789139116776
 • Upphandlingens grunder: en introduktion till offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna, 2023. Författare: Kristian Pedersen, Olle Lindberg ISBN: 9789172239135
 • Vad en upphandlande myndighet inte behöver göra 2016. Svenskt Näringsliv ISBN 9789176095461
 • Vinnande anbud: Så lyckas du i offentliga upphandlingar 2012. Författare: Magnus Josephson, Eva Wenström ISBN 9789147098521
 • Överprövning av upphandling – och andra rättsmedel enligt LOU och LUF, 2012. Författare: Anders Asplund, Magnus Ehn, Daniel Johansson, Erik Olsson ISBN: 9789172234062

Tipsa oss gärna om böcker vi inte har med på listan.