Sök

Annonseringstjänster

Konstpool AB verkar för att skapa tillgänglighet genom att förmedla information mellan professionella aktörer inom kulturen. Fokus är aktuella utlysningar framförallt riktade till bild- och danskonstnärer med bl.a. uppdrag, stipendier, residens workshops, auditions, tjänster. Vi verkar för att det ska vara lätt att nå ut och lätt att hitta möjligheter för professionell utveckling. 

För att underlätta för alla parter erbjuder Konstpool ett ansökningssystem speciellt utvecklat för kulturen med inbäddade arbetsprover för bilder, video och ljud. Ansökningssystemet är godkänt för att göra upphandlingar inom kulturen. På konstpool.se finns även andra tjänster t.ex listor med leverantörer så som konstkonsulter, konservatorer och mycket mer.