Undantaget för konst i LOU

Som vi skrev om LOU så finns det undantag för reglerna, t.ex. när summan är under ett visst värde som man ska köpa för. När det gäller konst finns det också ett annat undantag från reglerna som anges i 6 kap. 14 § LOU och det innebär att man kan direktupphandla konst (det vill säga köpa utan att annonsera och även förhandla i förväg) om det är en viss typ av konst som det inte är någon ide att upphandla.

Frågan hur undantaget ska tillämpas har varit föremål för många rättsprocesser i Sverige (men ingen annanstans). En av oss, Henrik, skriver också sin doktorsavhandling om det här konstundantaget, som det kallas. Det finns de som anser att konstundantaget ska gälla all konst (eftersom det inte är lämpligt att använda upphandlingsreglerna vad gäller konst) medan andra anser att endast få inköp av konst ska undantas (bara när det inte är någon ide att annonsera eftersom det bara finns en konstnär som kan göra konstverket).

Rättsläget i Sverige har utvecklats mot det senare och ledande experter (vid Högsta Förvaltningsdomstolen) har uttalat att rättsläget håller: det vill säga att endast få konstinköp kan undantas från upphandlingsreglerna. Det här kan man jämföra med Finland och några andra EU-länder där man anser att konstundantaget gäller allt som gäller konstinköp och att sådana inköp alltså inte ska följa upphandlingsreglerna. Frågan har som sagt inte prövats rättsligt i de här andra länderna.