LOU – lagen om offentlig upphandling (nyaste versionen från 2017) har många hört om. Det är i själva verket Sveriges genomförande av EU reglerna i direktivet 2014/24/EU som det hela gäller och man kan säga att reglerna om inköp av det offentliga i stort sett har blivit en EU fråga sedan vi gick med i EU 1995. Reglerna syftar till att öppna marknaden mellan Europas stater så att inte de offentliga aktörerna börjar köpa endast av lokala leverantörer eller av vänner och bekanta.

Det är ett syfte som gynnar alla leverantörer och ibland kan det kännas litet avlägset att tänka på alla leverantörer (konstnärer) i hela Europa när man ska köpa in konst till ett dagis i den egna kommunen. Hursomhelst är det kanske lättare att förstå reglerna och handla utifrån dem om man vet om det här syftet. Samtidigt beror det på hur mycket pengar det är fråga om i en upphandling. Man har sagt i EU att summor under ett visst värde (tröskelvärde) inte i princip kan vara intressant för leverantörer i andra EU-länder.

Det är en sanning med modifikation, eftersom det beror på vad slags vara eller tjänst som man ska köpa, men i princip håller man sig till de här gränserna vad gäller summor, som kallas för tröskelvärden. Man kan fundera på om inköp av konst är beroende av sådana här gränser och om summan som betalas ut betyder att konstnärer från ett annat EU-land inte är intresserade av uppdraget?

En viktig utgångspunkt för att nå leverantörer från andra länder är att uppdrag som det offentliga gör blir kända genom annonsering så det är en av de avgörande sakerna när det gäller EU-reglerna – hur man gör projektet tillgängligt för intresserade leverantörer.