Anskaffning av konst förhåller sig till många olika lagar, regler och rutiner. När det är en offentlig aktör som köper konst blir det först och främst aktuellt att förhålla sig till reglerna om Offentlig upphandling. Det är ett område som man kan tycka är rätt komplicerat för just något så rörligt och subjektivt som inköp av konst, men i Sverige har rättsläget utvecklats mot att alltmer följa reglerna för Offentlig upphandling.

Dessutom finns det lokala regler, policys och riktlinjer på myndigheter som anger hur man får och ska anskaffa saker (köpa alltså) och kanske också hur man ska tänka när det gäller just konst.

Vi hjälper dig att hitta rätt i den här djungeln av byråkrati och kanske kan vi tipsa om de som vet mer och har gjort sådana här inköp länge.