Riktlinjer som styrdokument för upphandling av konst 2021

Det här forskningsprojektet ingår i Henriks avhandling om upphandling och konst (offentlig rätt) och är en samhällsvetenskaplig ministudie av arbetet med riktlinjer för konstinköp i en medelstor svensk kommun. Amanda och Henrik arbetar med datainsamling och analys utifrån Grounded Theory (Glaser, Strauss 1967, Corbin, Strauss, 2006).

Tanken är att tydliggöra hur arbetet med styrdokument och dokumenten i sig kan påverka upphandlingar av konst och hur de förhåller sig till rättsliga normer och lokala regler för tjänstepersonernas arbete med anskaffningar.

I projektet ingår även en jämförande studie av två andra regioner/kommuner i Sverige och en i Finland (preliminärt).

Projektet har stöd av Tage Rohloffs fond vid Åbo Akademi.