Sök

Ta del av vårt utbud i vår

Frågeakut

Sitter du med dilemman som du behövar bolla med någon. Boka in en timmes konsultation.

RFI

Tema Grafisk form: Johanna Finne. Ska du upphandla grafisk form
eller kommunikation? Ta tillfället i akt att lära känna ett område för att kunna ställa rätt krav.

RFI

Tema Läggs ut senare. Ta tillfället i akt att lära känna ett område för att kunna ställa rätt krav.

Kurs

En kurs om vad upphandlingar är och vad man behöver tänka på för förstå regelverket. 60 min

Kort om…

Handlar om ett aktuellt tema. Exakt tema meddelas längre fram. 30 min