Search

Läs om upphandling

Det finns litteratur som är mer generell som går igenom upphandlingslagstiftningens delar. Här finns bland annat:

Upphandlingens grunder – en introduktion till offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna
av Kristian Pedersen, 2019, Jure Förlag AB, ISBN 9789172237599

Offentlig upphandling. LOU och upphandlingsprocessen
av Eva Lindahl Toftegaard, 2020, Studentlitteratur, ISBN 9789144133089

När det kommer till metodböcker finns den 1,5 kg tunga:

Metodhandboken. Upphandlarens guide för strategier, kravställning och utvärdering
av Mats Lindbäck, 2017, SKL Kommentus AB, ISBN 9789173453004

Upphandlingar kan ses ur olika perspektiv. Vissa är ur leverantörens, andra ur offentlig sektor. Här är en relativt ny bok med ett fackligt perspektiv:

Facklig handbok för Bättre offentlig upphandling
av Kerstin Ahlberg, 2019, Idealistas förlag, ISBN 9789176502884

Offentlig konst – handbok för statliga beställare

Red Anna Lindholm och Lena From, 2021, ISBN 9789198747126

 

 

Här hittar du vår långa lista med litteratur om upphandling