Search
Vi vill öka kunskap och medvetenhet om hur de offentliga köper in konst. Därför genomför vi projektet ARTadmin.

Projektet ARTadmin

Kunskap ger medvetenhet
Vi vill öka kunskap och medvetenhet om hur offentliga verksamheter köper konst. Därför genomför vi projektet ARTadmin. Vi genomför med stöd från Erasmus+.

Smygöppning!
I arbetet har vi kontakt med myndigheter, regioner och kommuner, konstnärer och tjänstepersoner. Vi läser konstprogram, tilldelningar och revisioner.  Nu gläntar vi på dörren till det vi fått fram, även om arbetet fortfarande pågår.

Work in progress
Arbetet med ARTadmin pågår under hela 2024 så vi hoppas att du har överseende med sådant som ändras. Vartefter vi får fram nya insikter eller reviderad statistik publicerar eller justerar vi artiklarna på vår kursplattform. Om du använder statistiken hoppas vi du är  noga med att se så vi inte uppdaterat siffrorna. 

Förstå och förbättra
Vi  vill förstå mer om hur konstupphandlingar kan bli enklare. Vi undersöker konstnärers erfarenheter, offentligas arbete och upphandlingsjuridik. Utifrån de insikter som växt fram tar vi fram rekommendationer.

Mer tid till konst
ARTadmin syftar till att förbättra konstnärernas förutsättningar att verka genom att förklara och förenkla byråkratin. Ett enklare byråkratiskt arbete möjliggör att mer av konstnärers tid och energi kan ägnas åt konsten. Det gäller självklart för alla inom offentlig konst.

Bli delaktig
Under året genomför vi webbinarier, publicerar artiklar och förmedlar information genom våra olika kanaler. På det sättet vill vi sprida kunskap och medvetenhet. Har du några frågor och funderingar hoppas vi att dus tar kontakt. Alla reflektioner, frågor och tips om tacksamt emot.

Välkommen in!
ARTadmin hittar du här.

Läs gärna mer om statistik som vi fått fram i projektet, som vad som är det vanligaste skissarvodet.

Du når oss på mail och telefon. Våra kontaktuppgifter finns här.