Search

Skissarvode

Betalt för att skissa
I samband med en gestaltning är det vanligt att en eller fler konstnärer eller konstnärsteam får skissa. Det är också vanligt att de arvoderas för insatsen.

Tre vanligast
Det vanligaste är att man låter tre konstnärer eller konstnärsteam skissa parallellt.

ARTadmin-fakta (statistik från den 12 juni 2024)
Den vanligaste skissarvodet är 30 000 kr.
Medelvärdet på skissarvodena är drygt 39 544 kr.
Medianvärdet på skissarvodena är 35 000 kr.

Underlaget 
Statistikinsamlingen pågår. Siffran kommer efter svar från 80 procent av alla kommuner samt 100 procent av alla regioner.  Statistiken baserar sig på underlag för köp av lös konst eller gestaltningar under 2022 och 2023.

Mer om ARTadmin hittar du här.