Search

Visste du att…

  1. 2023 fanns 3933 organisationer i Sverige som omfattades av upphandlingslagarna. De flesta var offentligt ägda aktiebolag.
    .
  2. I genomsnitt gavs 4,8 anbud per upphandling. Bara 8 procent av alla upphandlingar hade mer än 10 anbud.
    .
  3. 2022 annonserades 279 260 upphandlingar i EUs gemensamma annonsdatabas TED (Tenders Electronic Daily).
Tycker du om statistik kan vi rekommendera siffrorna vi tagit fram i projektet ARTadmin. Du hittar dem här https://www.upphandlingsbryggan.com/projekt-artadmin/