Sök

Stöd inför upphandlingen

Här publicerar vi artiklar och vägledning

Om CPV-koder

Om CPV-koder CPV är en förkortning för Common Procurement Vocabulary. Begreppet kan översättas till Gemensam vokabulär för upphandling och är en stor …

Registrerade annonsdatabaser 2019 antog Riksdagen en lag att det ska finnas en statistikmyndighet och en registermyndighet när det kommer till upphandlingar. Regeringen …

Äntligen har vi en ordlista! Vad är upphandlingsförfaranden och vad betyder egentligen tröskelvärde?  Det finns många ord inom upphandlingsområdet som man kanske …

Råd till konstinköpare

Råd till konstinköpare Nyligen fick vi frågan från en en upphandlande myndighet vilket råd vi skulle ge när det gäller hur man …

Vad vill du lära dig mer om?

Hör gärna av dig till oss om det är något särskilt du vill att vi tar upp. Vi delar gärna med oss av vår kunskap och vi älskar att få frågor om upphandling.