Search

En plattform

för upphandlingskunskap

Den här sidan är under utveckling.

Känner du till vilka beloppsgränser som finns inom offentlig upphandling? Testa dig själv i vår korta Quizz…

Varför ska man annonsera upphandlingar egentligen? Läs mer om vad som ligger bakom kravet på annonsering och vad det betyder för konst- och kulturområdet…

Om CPV-koder CPV är en förkortning för Common Procurement Vocabulary. Begreppet kan översättas till Gemensam vokabulär för upphandling och är en stor …

Varför annonseras offentliga kontrakt? Sverige gick med i Europeiska unionen (EU) 1995, efter en folkomröstning året innan. Sedan dess har EU:s olika lagar …

EU:s inre marknad En av grundtankarna med EU är att skapa ett nära samarbete mellan länder för att på det sättet minska …

Tre nyckelbegrepp Nu ska vi hugga tag i tre nyckelbegrepp som är centrala inom upphandlingsvärlden: upphandlande myndighet, anskaffning och upphandlingslagar. Efter att …

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!