En gemensam grund
|

En gemensam grund

Vår kursplattform har byggts ut med ett kurspaket i kulturbyråkrati samt ett resursbibliotek. Kurserna vänder sig särskilt till dig som är ny på området eller som stöd för att skapa en samsyn i en grupp. De är med andra ord bra att använda i samband med on-boarding av personal eller som ett stöd i början av ett upphandlingsprojekt. Allt för att skapa en gemensam kunskapsbas.