Konst i Upphandlingspodden
|

Konst i Upphandlingspodden

Magnus Colling och Jessica Molén driver Upphandlingspodden tillsammans.Podden avhandlar allt från hållbarhet till kriminalitet kopplat till upphandlingar. Podden har redan hunnit blir 37 avsnitt gammal. I det senaste avsnittet intervjuas Amanda Creutzer om upphandling av konst. Samtalet handlar om enprocentsregeln och om  hur konkurrensen och den offentliga marknaden ser ut för konstnärerna. Avsnittet hittar du här…

Upphandlingsrättsdagen 2023
|

Upphandlingsrättsdagen 2023

Den 23 november arrangerades Upphandlingsrättsdagen 2023 av JP Infonet AB  i samarbete med Upphandlingsrättslig tidskrift (UrT). Några av Sveriges främsta experter inom offentlig upphandling fyllde dagen med  intressanta ämnen. Upphandlingsbryggans Amanda Creutzer deltog med ett föredrag om upphandling av konst. Om mötet mellan teori och praktik. Läs mer här

Upphandlingsannonser

Upphandlingsannonser

Vi får ibland frågan var man kan hitta annonser för upphandling av konst och kreativa tjänster. Det finns ingen plats där alla annonser samlas. De som ska annonseras enligt lagen om offentlig upphandling ska annonseras i en registrerad annonsdatabas. Dessa finns i annonsdatabasregistret. Därtill kan uppdrag finnas på olika verksamheters hemsidor, i nyhetsbrev eller något…

Slutmotionerat
|

Slutmotionerat

Mellan den 12 september klockan 11:00 till den 5 oktober klockan 16:30 var det motionstid till riksdagen. Här är flera av de motioner som rör konst, museer och kulturarv. Sök gärna här efter fler. Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) vill att befolkningens preferenser ska efterfrågas vid planering och gestaltning av offentlig miljö. Nooshi Dadgostar m.fl. (V)…

Stiftelser och upphandling
|

Stiftelser och upphandling

Konkurrensverket har gjort en granskning av Stiftelsen Korsvägen och dotterbolaget Universeum AB, som är Sveriges nationella vetenskapscenter i Göteborg. Konkurrensverket har slagit fast att den verksamhet som stiftelsen bedriver innebär att de ska följa upphandlingslagarna. Offentligt styrda stiftelser som tillgodoser ett behov i det allmännas intresse och som inte är av industriell eller kommersiell karaktär…

Småföretagare & upphandlingar
|

Småföretagare & upphandlingar

I den nya undersökningen Offentlig upphandling och småföretag gjord av Företagarna finns många siffror att fundera över. Här framgår att drygt 96% av Sveriges cirka 1,2 miljoner företag är småföretag med färre än 10 anställda. Av de småföretag som deltar i offentlig upphandling är företag som erbjuder informations- och kommunikationstjänster den näst vanligaste typen av tjänster. Det…

Köpa samtidskonst 1893
|

Köpa samtidskonst 1893

Att reglera offentliga inköp av konst är inget nytt. Den äldsta föreskriften vi hittat hittills är från 1893 och finns i Svensk författningssamling under rubriken ”Angående inlösen för statens räkning af levande svenska konstnärers arbeten”. På bilden kan du se föreskriftens rubrik och en del av första paragrafen. För inköp av dåtidens samtidskonst var kraven…

50 kronor i timmen
|

50 kronor i timmen

Upphandling24 rapporterar om en ny dom från Förvaltningsrätten i Stockholm. Fallet rör låga timpriser. Den upphandlande myndigheten (Arbetsmiljöverket) ville förkasta anbudet men leverantören menade att timpriset var satt av affärsstrategiska skäl. Ett krav i upphandlingen var att lämnade priser skulle ha ”täckning för alla dess kostnader för genomförandet av tjänst.” 50 kronor i timmen bedömdes…