Standard för kulturarvsbyggnader

Standard för kulturarvsbyggnader

Nu finns en ny standard för kulturarvsbyggnader översatt till svenska. Standarden ger specifikationer för byggnader och utrymmen där museisamlingar förvaras och visas. Det kan vara byggnader som inrymmer samlingar eller utställningslokaler. En standard är en överenskommelse där olika viktiga berörda aktörer slagit fast vissa gemensamma riktlinjer eller rutiner. Istället för att till exempel förklara hur något…

Krockande system
|

Krockande system

Olika nationella definitioner av konstnärer och regler som gäller för egenföretagare skapar orättvisa villkor. Frågan om krocken mellan nationella sociala system har nu diskuterats i EU. Verkligheten för utövarna krockar i många fall med olika regelverk. För en hållbar sektor för konstnärer och kulturarbetare behöver arbetsvillkoren ses över. Läs mer här.

Hinder för hållbarhetsarbetet
|

Hinder för hållbarhetsarbetet

I Icoms definition av vad ett museum är framgår att det är en verksamhet som främjar hållbarhet. Begreppet hållbarhet består av tre delar: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Många är väl medvetna om och engagerade i hållbarhetsfrågornas angelägenhet. Men vad är det som hindrar det egna hållbarhetsarbetet? Eller vad skulle minska hindren? Ett tjugotal personer,…