Upphandlingsbryggans ordlista: vi förklarar de krångliga begreppen!
|

Upphandlingsbryggans ordlista: vi förklarar de krångliga begreppen!

Upphandlingsbryggans ordlista Ta hjälp av vår ordlista för att förstå alla svåra upphandlingsbegrepp Konstgestaltning, tröskelvärde och curatoriell vision… Vad betyder allt det här? Vi har uppdaterat ordlistan i maj 2023  (tack till Johanna Adebäck för värdefull hjälp).  Hör gärna av dig till info@upphandlingsbryggan.com med förslag så fyller vi på! Här hittar du vår ordlista

Om CPV-koder
|

Om CPV-koder

Om CPV-koder CPV är en förkortning för Common Procurement Vocabulary. Begreppet kan översättas till Gemensam vokabulär för upphandling och är en stor samling koder. Koderna ska göra upphandlingarna sökbara.  När en myndighet ska upphandla något lägger de till koder som antingen perfekt eller på ett ungefär beskriver det upphandlingen rör. Handlar det om äpplen är…

Om registrerade annonsdatabaser
| |

Om registrerade annonsdatabaser

Registrerade annonsdatabaser 2019 antog Riksdagen en lag att det ska finnas en statistikmyndighet och en registermyndighet när det kommer till upphandlingar. Regeringen har därefter gett Upphandlingsmyndigheten i uppgift att vara statistikmyndighet och Konkurrensverket har som uppgift att vara registermyndighet. Tillsammans ska de se till att det finns korrekt och jämförbar statistik på upphandlingsområdet. Insamling av…

Vi har en ordlista för upphandling
|

Vi har en ordlista för upphandling

Äntligen har vi en ordlista! Vad är upphandlingsförfaranden och vad betyder egentligen tröskelvärde?  Det finns många ord inom upphandlingsområdet som man kanske inte alltid förstår vad de betyder. Våren 2022 samlade vi med hjälp av våra seminariedeltagare ihop ord och uttryck som hör till upphandlingsområdet. Det kan vara bra att känna till hur de används…

Kostar det extra att annonsera i Europa?
|

Kostar det extra att annonsera i Europa?

Kostar det extra att annonsera i Europa? Att annonsera upphandlingar är inte alltid så lätt. De verktyg som finns kanske passar bättre för vissa inköpsområden än andra. Men hur är det med kostnaden? Kan det avskräcka myndigheter från att annonsera och vilja direktupphandla (som ju innebär att man inte annonserar) om det kostar extra? Annonser…

Sekretess och upphandling
|

Sekretess och upphandling

Sekretess och upphandling När en upphandling pågår får myndigheten inte lämna ut några uppgifter alls om anbud och liknande. Offentlighets- och sekretesslagen anger den här typen av absolut sekretess i 19 kap. 3 § andra stycket och det här gäller fram till att tilldelningsbeslut är fattat (eller upphandlingen avbryts). Bakgrunden till regleringen är ett skydd…

Måste man efterannonsera direktupphandling?

Måste man efterannonsera direktupphandling?

Måste man efterannonsera en direktupphandling? De nya reglerna innebär delvis en förenkling av de här rutinerna.

När man genomför en direktupphandling kan det ofta kännas som en extra administrativ börda att behöva efterannonsera – alltså meddela i efterhand vem som tilldelats ett visst kontrakt i offentlig upphandling.

Läs artikeln här ->