Kostar det extra att annonsera i Europa?
|

Kostar det extra att annonsera i Europa?

Kostar det extra att annonsera i Europa? Att annonsera upphandlingar är inte alltid så lätt. De verktyg som finns kanske passar bättre för vissa inköpsområden än andra. Men hur är det med kostnaden? Kan det avskräcka myndigheter från att annonsera och vilja direktupphandla (som ju innebär att man inte annonserar) om det kostar extra? Annonser…

Sekretess och upphandling
|

Sekretess och upphandling

Sekretess och upphandling När en upphandling pågår får myndigheten inte lämna ut några uppgifter alls om anbud och liknande. Offentlighets- och sekretesslagen anger den här typen av absolut sekretess i 19 kap. 3 § andra stycket och det här gäller fram till att tilldelningsbeslut är fattat (eller upphandlingen avbryts). Bakgrunden till regleringen är ett skydd…

|

Måste man efterannonsera direktupphandling?

Måste man efterannonsera en direktupphandling? De nya reglerna innebär delvis en förenkling av de här rutinerna.

När man genomför en direktupphandling kan det ofta kännas som en extra administrativ börda att behöva efterannonsera – alltså meddela i efterhand vem som tilldelats ett visst kontrakt i offentlig upphandling.

Läs artikeln här ->

Är konstuppdrag vara eller tjänst?

Är konstuppdrag vara eller tjänst?

Är konstuppdrag vara eller tjänst? Är det fråga om tjänstekontrakt eller varukontrakt när upphandlande myndigheter köper konst eller anlitar konstnärer? Frågan har ny aktualitet i och med de nya reglerna för upphandling som börjat gälla 2022. Upphandlingsbryggan ger här ett bidrag till diskussionen. Under året har vi återkommande fått frågan om gestaltningsuppdrag och beställningar av…