Om CPV-koder
|

Om CPV-koder

Om CPV-koder CPV är en förkortning för Common Procurement Vocabulary. Begreppet kan översättas till Gemensam vokabulär för upphandling och är en stor samling koder. Koderna ska göra upphandlingarna sökbara.  När en myndighet ska upphandla något lägger de till koder som antingen perfekt eller på ett ungefär beskriver det upphandlingen rör. Handlar det om äpplen är…

Varför annonsera?
|

Varför annonsera?

Varför annonseras offentliga kontrakt? Sverige gick med i Europeiska unionen (EU) 1995, efter en folkomröstning året innan. Sedan dess har EU:s olika lagar och regler påverkat Sverige, däribland direktiv för upphandling. Enligt EUs styrande dokument måste myndigheter följa EUs regler. Det innebär bland annat att inköp som rör högre summor måste annonseras. Syftet är att skapa en öppenhet….

EU:s inre marknad

EU:s inre marknad

EU:s inre marknad En av grundtankarna med EU är att skapa ett nära samarbete mellan länder för att på det sättet minska risken för krig. 1952 inrättar Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Västtyskland, en gemensam marknad för kol och stål. Samarbetet heter Europeiska kol- och stålgemenskapen. Grunden till EU Förslaget till ett europeiskt samarbete…

Tre nyckelbegrepp

Tre nyckelbegrepp

Tre nyckelbegrepp Nu ska vi hugga tag i tre nyckelbegrepp som är centrala inom upphandlingsvärlden: upphandlande myndighet, anskaffning och upphandlingslagar. Efter att ha läst denna text ska du kunna förstå meningen ”när en upphandlande myndighet ska anskaffa något ska det ske i enlighet med upphandlingslagarna”.   Lagen om offentlig upphandling, LOU När en kommun, region…

Vårens erbjudanden

Vårens erbjudanden

Ta del av vårt utbud i vår Frågeakut Sitter du med dilemman som du behövar bolla med någon. Boka in en timmes konsultation. RFI Tema Grafisk form: Johanna Finne. Ska du upphandla grafisk formeller kommunikation? Ta tillfället i akt att lära känna ett område för att kunna ställa rätt krav. RFI Tema Läggs ut senare….

Om registrerade annonsdatabaser
| |

Om registrerade annonsdatabaser

Registrerade annonsdatabaser 2019 antog Riksdagen en lag att det ska finnas en statistikmyndighet och en registermyndighet när det kommer till upphandlingar. Regeringen har därefter gett Upphandlingsmyndigheten i uppgift att vara statistikmyndighet och Konkurrensverket har som uppgift att vara registermyndighet. Tillsammans ska de se till att det finns korrekt och jämförbar statistik på upphandlingsområdet. Insamling av…